Piatra Şoimilor

În imediata vecinătate a oraşului Băile Tuşnad, se află Rezervaţia naturală protejată Piatra Şoimilor (cu o suprafaţă de doar 1 hectar) ce se încadrează în lanţul eruptiv al Munţilor Harghitei de Sud şi este situată pe versantul estic al conului Muntelui Pilişca (824 m altitudine), cu aflorimente de andezite (rocă vulcanică) sub formă de turnuri şi se înălţă deasupra zonei cu 50-60 metri. Aceasta face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetaţie forestieră mixtă, foioase-răşinoase şi unde se dezvoltă un număr mare de specii floristice adaptate la acest mediu. Dintre acestea se remarcă un endemism local (întâlnit numai în judeţul Harghita, pe stâncării) Hieracium telekianum – o specie de vulturică (vulturica lui Teleki) cu areal foarte restrâns. Din fauna prezentă menţionăm: veveriţa, pârşul mare, căpriorul, ursul brun şi ocazional apărând pisica sălbatică, lupul şi râsul. De asemenea, diverse specii de păsări îmbogăţesc prin prezenţa lor zona, spre exemplu: huhurezul, buha, ciocănitoarea pestriţă mare, şorecarul comun, piţigoiul de munte, piţigoiul de brădet. Dintre reptile enumerăm: şopârla de munte sau şopârla de câmp.


POTECA TEMATICĂ: Băile Tuşnad (656 m) - Lacul Ciucaş (600 m) - Mofeta (681 m) - Rezervația Naturală Piatra Şoimilor  (824 m)

 După traversarea podului de peste râul Olt de lângă Lacul Ciucaș, drumul se bifurcă, punct din care se poate opta pentru două variante de traseu. Un traseu pornește spre stânga, trecând pe lângă Camping (unde sunt amplasate panouri informative) și pe lângă izvorul de apă minerală „Stănescu”, mai departe drumul ducând în pădure la clădirea mofetei* de unde se poate continua traseul pe drumul forestier care duce la intrarea în Rezervația Naturală Piatra Şoimilor. Varianta mai scurtă, spre dreapta, unde sunt amplasate panouri informative, continuă traseul marcat cu triunghi roşu, care urcă spre Rezervația Naturală Piatra Şoimilor. Marcajul, după numai 25 metri, traversează drumul forestier, trece pârâul Corbului şi duce la intrarea în rezervație reprezentată de o poartă. De aici, drumul continuă prin urcare pe 18 serpentine pe versantul abrupt al Pietrei Şoimilor. După cca. 45 minute de urcuș, pădurea se rarefiază şi se ajunge în spatele unei stânci mai mici, aflată la capătul de sud al Pietrei Şoimilor. Puţin mai spre dreapta se abandonează poteca şi după aproximativ 10 m se urcă cu grijă pe o pantă abruptă şi se ajunge la un mic punct de belvedere. De aici se continuă 5 minute spre nord până când se ajunge la puctul principal de belvedere, unde se află și crucea de lemnn și de unde se poate admira panorama oraşului Băile Tuşnad, care în anul 1968 a fost declarat oraş, astfel devenind singurul oraş din bazinul Ciucului de Jos şi totodată cel mai mic din ţară. De pe Piatra Şoimilor, localitatea poate fi văzută aproape în mărime completă, aceasta fiind stăbătută de râul Olt. Se poate vedea în centrul oraşului lacul artificial Ciucaş. La sud-vest de rezervaţie se află: Vf. Corbului (1134 m), la nord Vf. Ulieş (1142 m), iar la vest Vf. Pilişca Mare (1374 m). În faţa rezervaţiei spre est, se pot vedea Vf. Surduc (1199 m), la sud de Surduc Vf. Comloş (1269 m), iar la nord de Surduc se află Vf. Cetăţii (1079 m) unde s-au găsit urme din epoca fierului (era un punct de observare). Vârfurile situate vizavi de Piatra Şoimilor aparţin masivului Ciomad. În apropierea oraşului, la o altitudine de 701 m, se pot observa Bastionul Apor, iar la nord de acesta Dealul Ludmila. În partea dreaptă, spre sud, la ieşirea din defileul Tuşnad (care reprezintă totodată graniţa sudică a judeţului Harghita) se pot vedea bazinul Bixadului şi satul Bixad, cel mai apropiat sat, iar în partea stângă, spre nord se poate observa partea sudică a Bazinul Ciucului de Jos, pe defileul Tuşnad şi satul Tuşnadul Nou.

 Pe parcursul traseului turiștii se pot informa cu privire la fauna și flora rezervației prin intermediul celor 10 panouri informative montate pe arbori.

 *Mofeta, reprezintă emanații de dioxid de carbon și constituie o trăsătură specifică regiunilor vulcanice, unde gazele ce apar la suprafață au peste 85% (uneori 98%) dioxid de carbon. Băile cu dioxid de carbon asupra corpului au efect vasodilatator, sunt indicate într-un anumit dozaj în afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială moderată, varice, ulcere varicoase), dar și pentru boli de piele, reumatismale, nevralgii și afecțiuni cronice genitale. Mofeta este amenajată într-o clădire, care ofera pacienților un confort in timpul ședintei de tratament. Tratamentul se face numai pe baza recomandării și pe baza programului stabilit de medicul de specialitate.


ACCES:

Din stațiunea Băile Tușnad după traversarea podului de peste râul Olt de lângă Lacul Ciucaș.

Marcaj: triunghi roşu, panouri informative

Durată: cca. 45 minute

Distanţa de parcurs: 2,5 km

Diferenţă de nivel: 189 mTestimoniale

Hartă